Ług sodowy, znany jako wodorotlenek sodu, to substancja chemiczna należąca do najsilniejszych zasad nieorganicznych. Występuje w postaci bezbarwnej, bezzapachowej cieczy o stężeniu około 50%. Ług sodowy powstaje w wyniku elektrolizy membranowej, która opiera się na zastosowaniu membran jonowymiennych. Proces ten pozwala otrzymać produkt o wyjątkowo dobrej jakości i dużej czystości.

Ług sodowy jest substancją silnie żrącą. Charakteryzuje się bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie z wydzieleniem znacznych ilości ciepła. Taki roztwór wodny jest niepalny i wykazuje wysoką korozyjność względem metali. Wodorotlenek sodu wykorzystywany jest jako substrat w reakcjach chemicznych z kwasami, wodorotlenkami amfoterycznymi oraz tlenkami niemetali, których produktem są sole.

Ług sodowy jest bardzo niebezpieczną substancją. Z tego względu należy zachować wszelkie środki ostrożności w kontakcie z tym surowcem chemicznym. Należy pamiętać o żrących właściwościach nie tylko samego roztworu wodorotlenku sodu, ale i jego oparów. Powodują one podrażnienia i poparzenia oczu, śluzówki nosa i gardła, które objawia się silnym pieczeniem i bólem. Ług sodowy jest śliski w dotyku, wynika to z reakcji zmydlania zachodzącej między wodorotlenkiem sodu a naturalnymi tłuszczami skóry. W kontakcie z ciałem powoduje poważne oparzenia, a nawet martwicę komórek.

Roztwór wodorotlenku sodu wykorzystywany jest w wielu gałęziach przemysłu nie tylko ze względu na właściwości, ale również z uwagi na atrakcyjną cenę. Produkt ten jest podstawowym surowcem chemicznym, stosowanym w takich branżach jak:

  • Przemysł kosmetyczny – do produkcji twardych mydeł, kosmetyków antyseptycznych i peelingów
  • Przemysł petrochemiczny – do rafinacji ropy naftowej, wydobywania gazów z łupków
  • Przemysł metalurgiczny – do przerobu boksytu w celu otrzymania aluminium
  • Przemysł papierniczy – do wytwarzania papieru, bielenia mas papierniczych
  • Przemysł budowlany – do wyrobu szkła wodnego, plastyfikatorów, PCW, pigmentów do farb
  • Przemysł detergentów i środków czystości – jako składnik formulacji myjących i odtłuszczających
  • Przemysł tekstylny – do produkcji sztucznego jedwabiu
  • Oczyszczanie wody – do zwiększanie pH wody i uzdatniania jej
  • Rolnictwo – do dezynfekcji pomieszczeń gospodarskich, zwalczania chorób drzew i krzewów

Szeroki wachlarz aplikacji wodorotlenku sodu powoduje wzrost popytu na ten produkt, również wśród producentów leków i żywności. W tych dwóch branżach szczególnie ważnym aspektem surowców jest jakość, dlatego warto kupować je wprost od producenta, który potwierdza wszystkie parametry substancji odpowiednimi badaniami i certyfikatami. Taki wybór pozwala na negocjację cen ługu sodowego i dostosowanie wielkości zakupów do potrzeb klienta.

Grupa PCC to jeden z największych producentów ługu sodowego w Polsce. W ofercie firmy wodorotlenek sodu występuje w postaci roztworu wodnego – ługu sodowego oraz w formie stałej, jako soda kaustyczna. Zakupy bezpośrednio od producenta ługu sodowego gwarantują najlepsze ceny, wysoką jakość doradztwa technicznego i bezpieczny transport do wskazanego miejsca w Europie.

Atest higieniczny PHZ

to Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydawane przez Państwowy Zakład Higieny, które świadczy o bezpieczeństwie wyrobu dla zdrowia ludzi i środowiska

Oznakowanie ADR

dotyczy drogowego przewozu towarów. Umieszczane jest na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne. Umowa ADR zobowiązuje do stosowania się do szeregu wymogów, które powinny być spełnione, aby transport odbywał się w bezpieczny sposób dla środowiska i ludzi

High pure

oznakowanie świadczy o bardzo wysokiej czystości produktu, wynikającej z niskiego poziomu zanieczyszczeń znajdujących się w produkcie gotowym

Dostępne opakowania

Kanister 25kg

IBC 1100kg

Cysterna 24000kg